خدمات علمی

مشاوره تخصصی در تمامی مراحل انتخاب موضوع تا انجام پژوهش (اعم از پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری، مقالات علمی) در رشته حسابداری بویژه حوزه AIS

مشاوره و برنامه‌ریزی برای آمادگی شرکت در کنکور دکتری حسابداری و مصاحبه دانشگاه‌ها

خدمات حرفه‌ای

مشاوره در حوزه ارزیابی و انتخاب نرم افزارهای سازمانی

مشاوره در حوزه طراحی و تولید نرم افزارهای سازمانی

مشاوره در حوزه طراحی و اصلاح نظام حسابداری مالی و کنترلهای داخلی

مشاوره در حوزه طراحی و اجرای نظام بهایابی و مدیریت بهای تمام شده

دکتر امیر مرادی